Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. Sveto Pismo - Proroci

Drugi deo Svetog Pisma - Proroci נביאים Neviim sastoji se od osam knjiga koje se dele na četiri knjige ranih proroka נביאים ראשׁוֹנים Neviim rišonim i četiri knjige kasnih proroka נביאים אחרוֹנים Neviim aharonim.

Knjige ranih proroka נביאים ראשׁוֹנים Neviim rišonim

Isus Navin - יהוֹשׁע Jehošua

Sudije - שׁוֹפטים Šoftim

I i II knjiga Samuilova - שׁמוּאל א׳ וב׳ Šemuel Alef veBet

I i II knjiga kraljeva - מלכים ׳א׳ וב׳ Melahim Alef veBet

pror.png

Ove knjige opisuju razdoblje od 850 godina, uključujući osvajanje Hanana, njegovu podelu između Izraelovih plemena, povest Izraelovog naroda za vreme sudija, priče iz doba poslednjeg sudije Samuila i doba kralja Saula, Davida i Solomona, izgradnju Hrama, cepanje ujedinjenog kraljevstva Izrael na kraljevstvo Judeju i Izraelovo kraljevstvo, istoriju oba kraljevstva do osvajanja Izraelovog kraljevstva, raseljavanje stanovnika Izraelovog kraljevstva koje je naredio asirski kralj Šalmanaser, istoriju kraljeva Jude do osvajanja kraljevstva Jude i razorenja Hrama od strane vavilonskog kralja Navuhodonosora.

holyland.png

Knjige kasnih proroka נביאים אחרוֹנים Neviim aharonim

Isaija - ישׁעיה Ješajah

Jeremija - ירמיה Jirmejah

Jezekilj - יחזקאל Jehezkel

Dvanaest proroka - תּרי עשׂר Terej asar

Osija - הוֹשׁע Hošea

Joel - יואל Joel

Amos - עמוֹס Amos

Avdija - עוֹבדיה Ovadjah

Jona - יוֹנה Jonah

Mihej - מיכה Mihah

Naum - נחוּם Nahum

Avakum - חבקוּק Habakuk

Sofonija - צפניה Cefanijah

Agej - חגי Hagaj

Zaharija - זכריה Zeharjah

Malahija - מלאכי Malahi

Ove četiri knjige sadrže proročanstva gorenavedenih proroka, tj. proročanstva koja opominju i ukoravaju kraljeve i narod za njihovu zloću i nepravdu, ali katkad i druge narode. Ove četiri knjige pored ubeđivanja, opominjanja, saveta i propovedanja, obuhvataju i objašnjenje Božjeg Zakona, predviđaju budućnost Izraela i čitavog čovečanstva i dolazak mesije.

mashia.png