Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Šta čini kaznu?

Mahem hasahar vehaoneš  מהם השׂכר והענשׁ

Sistem kojim Bog nagrađuje dobra dela i kažnjava zlodela nama je nepoznanica. 
Čak nam ni Sveto Pismo ne pruža dovoljno informacija na ovu temu. 
Iako Sveto Pismo ne definiše precizno i potanko nagrade za ispunjenje svake pojedinačne zapovesti, niti kaznu za svako kršenje zapovesti, ono nas uopšteno obaveštava o blagoslovu (srećan i dug život) koji je nagrada za držanje propisanih zakona, kao i kletvu (bedan, nesrećan i kratak život) koja je kazna za nedržanje propisanih zakona. 
Božja pravda nas uverava da su kazne i nagrade uvek odgovori na dela svakog pojedinca. 
Bog je, kao Tvorac i zaštitnik svih bića dao iskupljujuće zakone. 
On sudi (na Njegov neshvatljiv način) svakom ljudskom biću za njegova dela.

Postoje odlomci iz Svetog Pisma koji podržavaju gorenavedene tvrdnje:

Evo, danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo: blagoslov ako budete slušali zapovesti יהוה, svog Boga, koje vam danas dajem, a prokletstvo ako ne budete slušali zapovesti יהוה, svog Boga, nego skrenete s puta koji vam ja danas određujem i pođete za drugim bogovima koje ne poznajete. (5 Moj. 11:26-28)

Zato što slušate ove zakone, držite ih i postupate po njima, יהוה, tvoj Bog, održaće savez s tobom i biće milostiv kao što se zakleo tvojim praočevima. On će te voleti, blagosloviće te i umnožiće te. Blagosloviće plod utrobe tvoje i rod tvoje zemlje, tvoje žito, tvoje mlado vino, tvoje ulje, plod tvojih goveda i tvoje stoke u zemlji za koju se zakleo tvojim praočevima da će ti je dati. (5 Moj. 7:12-13)

Ako ne budeš slušao glas יהוה, svog Boga, i ne budeš savesno postupao po svim njegovom zapovestima i njegovim odredbama koje ti danas dajem, sva ova prokletstva doći će na tebe i stići će te: 
Bićeš proklet u gradu i bićeš proklet u polju. Biće prokleta tvoja korpa i tvoje naćve. Biće proklet plod tvoje utrobe i plod tvoje zemlje, plod tvoje krupne i sitne stoke
. ( 5 Moj. 28:15-18)

Jer će Bog doneti sud o svakom delu i o svemu što je skriveno, i reći će da li je ono dobro ili zlo. (Propovednik 12:14)

Velik si u svojim namerama i bogat u svojim delima. Tvoje oči budno prate sve puteve sinova ljudskih, kako bi svakome dao prema putevima njegovim i prema plodovima njegovih dela. (Jer. 32:19)

Kažite da će biti dobro pravedniku, jer će jesti plod dela svojih. Teško onom ko je zao! Zlo će ga snaći, jer će mu se vratiti po delima njegovih ruku. (Isa. 3:10-11)

Jer su pred יהוה očima putevi čovečiji, i On pomno motri sve staze njegove. (Priče 5:21)