Jdi na obsah Jdi na menu
 


37. Pasha

Pesah • Hag ha-Macot  פֶּסַח • חַג הַמַּצוֹת

Prvi praznik u godini je Pasha, Praznik milosti חַג הַפֶּסַח Hag ha-Pesah, koji je poznat i kao Praznik beskvasnih hlebova חַג הַמַּצוֹת Hag ha-Macot
Ovaj praznik se slavi 14. dana prvog meseca, koji je poznat i kao Aviv (mesec se zove Nisan u vavilonskom kalendaru). 
Ovaj mesec uvek pada na početak proleća. 
Praznik počinje 14. dana prvog meseca po zalasku sunca, i traje sedam dana, tj. do večeri 21. dana prvog meseca, kao što piše:

Prvog meseca, uveče četrnaestog dana u mesecu, Pasha je u čast יהוה. Petnaestog dana tog meseca Praznik je beskvasnih hlebova u čast יהוה. Sedam dana jedite beskvasne hlebove. (3 Moj. 23:5-6)

Pasha je podsetnik na izbavljenje naših praotaca iz egipatskog ropstva. 
Praznik se slavi na sledeći način: pre početka praznika iz kuće se mora ukloniti sva uskisla hrana i hrana sa kvascem, koji zovemo hamec
חָמֵץ
Pre početka praznika potrebno je spremiti i ispeći beskvasne hlebove Macot
מַצוֹת
So se ne dodaje beskvasnom hlebu. 
Moramo jesti beskvasni hleb umesto običnog hleba tokom čitavog praznika. 
Beskvasni hleb služi kao podsetnik na proterivanje Izraelovog naroda iz Egipta. 
Izrailjci su napustili Egipat u žurbi, tako da nisu imali vremena da spreme hlebove s kvascem i stoga su bili prinuđeni da ispeku beskvasne hlebove, kao što piše:

Od testa koje su poneli iz Egipta ispekli su beskvasne pogače. Testo nije bilo uskislo, jer su bili isterani iz Egipta, pa nisu mogli da se zadržavaju i nisu sebi pripremili nikakvu hranu. (2 Moj. 12:39)

Sedam dana jedite beskvasne hlebove. Prvog dana uklonite uskislo testo iz svojih kuća, jer ko god bude jeo nešto s kvascem, od prvog do sedmog dana, ta duša neka se istrebi iz Izraela. (2 Moj. 12:15)

Tada Mojsije reče narodu: Sećajte se ovog dana u koji ste izašli iz Egipta, iz doma robovanja, jer vas je snagom svoje ruke יהוה izveo odande. Zato neka se ne jede ništa s kvascem. (2 Moj.13:3)

Neka se kod tebe, u celoj tvojoj zemlji, sedam dana ne vidi uskislo testo. Ništa od mesa koje ćeš žrtvovati uveče prvog dana neka ne ostane preko noći do jutra. (5 Moj.16:4)

Tokom prvog dana Pesaha obaveza svakog Karaite je da čita Hagadu porodici.

Hagada je priča o čudesnom izbavljenju naših predaka iz Egipta. 
Obaveza je i da se govori o značaju pričanja priče - Hagada = pripovedanje
הַגָּדָה. Običaj je da se te večeri jede gorko zelje merorim מְרוֹרִים sa beskvasnim hlebom kao podsetnik na gorak život naših predaka u Egiptu, kao što piše:

Tog dana reci svom sinu: To je zbog onoga što je יהוה učinio za mene kad sam izašao iz Egipta. (2 Moj. 13:8)

Neka jedu meso te noći. Neka ga jedu pečeno na vatri, s beskvasnim hlebom i gorkim zeljem. (2 Moj. 12: 8)

Prvog i poslednjeg dana Pashe je Sveti zbor מִקְרָא קדֶשׁ Mikra Kodeš.

Tih dana odvija se posebno javno bogosluženje; sav rad, izuzev spremanja hrane za ovaj praznik, je zabranjen. 
Dani između prvog i poslednjeg dana Pashe imaju status polupraznika
חל הַמּעֵד hol hamoed
Ti dani se razlikuju od običnih dana po posebnim molitvama, a takođe i po činjenici da je u to vreme moguće obavljati većinu neophodnog posla, kao što piše: 

Prvog dana održite sveti zbor, a i sedmog dana održite sveti zbor. Nikakav posao ne radite tih dana. Samo ono što svakoj duši treba za jelo, samo to smete da pripremite. (2 Moj.12:16)   

Poslednji - sedmi dan Pashe je svečani dan zbora Ševii aceret שְּׁבִיעִי עֲצֶרֶת.

Šest dana jedi beskvasne hlebove, a sedmog dana neka bude svečani zbor u čast יהוה, tvom Bogu. Ne radi nikakav posao. (5 Moj. 16:8)